Usługi

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie naszego zespołu a my dostarczymy Ci usługę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, zapewniając skuteczną realizację procesów logistycznych.

Usługi

Logistyka kontraktowa

Wyróżnia nas

Lokalizacja

Elastyczność

Nowoczesna infrastruktura

Własna flota

Skład celny

Charakterystyka centrum logistycznego

Klasa magazynu
A+
Nośność posadzki
7 T/m2
Powierzchnia
56 000m2
System
WMS
Breeam
very good

Oferowany przez nas standardowy pakiet usług obejmuje:

Przyjęcie

Podczas rozładunku ze środka transportu towary są poddawane wstępnej kontroli jakość, a następnie wprowadzane do systemu zarządzania magazynem.

Składowanie

Przedmioty w naszym magazynie są przechowywane w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo, ochronę i utrzymanie jakości powierzonego nam towaru. Magazyn umożliwia składowanie w regałach wysokiego składowania jak również bezpośrednio na posadzce.

Zarządzanie zapasami

Dzięki zaawansowanemu systemowi WMS oferujemy usługę monitoringu i zarządzania stanem zapasów klienta. Przez ścisłe monitorowanie poziomów zapasów, nasi kontrahenci mogą w sposób szybki i efektywny podejmować działania w zakresie uzupełniania zapasów w odpowiednim czasie, zapewniając tym samym ciągłość dostaw.

Wydanie

Zarządzamy kompletacją przesyłek wychodzących zgodnie z zasadami takimi jak FEFO, LIFO, FIFO. Przed wysyłką sprawdzamy poprawność każdego zamówienia, drukujemy dokumenty przewozowe, a następnie wysyłamy towar.

Kompletacja zamówień (co-packing)

Na podstawie zamówień klienta przygotowujemy i kompletujemy produkty do wysyłki, zapewniając ich gotowość do dalszej dystrybucji. Zgodnie z życzeniem klienta towary w naszym magazynie mogą być pakowane w odpowiednie opakowania, takie jak np. pudełka, torby, saszetki, opakowania zbiorcze czy gotowe zestawy. Oferujemy również usługi etykietowania, montażu, składania np. montażu zestawów promocyjnych, składania opakowań reklamowych czy przygotowywania prezentacji produktów oraz ich konfekcjonowanie, czyli pakowaniem ich w gotowe zestawy lub paczki, takie jak pakiety promocyjne, próbki, czy paczki podarunkowe.

Cross-docking

W ramach usług cross-dockowych zapewniamy rozładunek, sortowanie i natychmiastowy załadunek na inny środek transportu. Proces ten pozwala znacząco ograniczyć lub zupełnie wyeliminować koszt związany z magazynowaniem towarów.

Kontrola jakości

Towary dostarczane do naszego magazynu poddawane są kontroli jakości. Standardowe czynności kontrolne obejmują sprawdzanie stanu i integralności towarów, sprawdzanie dat ważności, wizualne testy jakości opakowań zbiorczych, itp. Usługa ta może być również świadczona zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta.

Usługi

Transport i spedycja drogowa

Wyróżnia nas

Flota samochodów typu "Jumbo" 120m3 oraz "MEGA" 100m3 przystosowanych do przewozów intermodalnych

System wymiennych nadwozi BDF

Pojazdy własnej floty - 420

Średni wiek pojazdów 1,5 roku, EURO6

Zaawansowane rozwiązania IT

Doświadczona kadra

Baza zaufanych dostawców usług transportowych

Flota samochodów typu "JUMBO"
120m3
Oraz "Mega"
100 m3
Pojazdy własnej floty
420
Doświadczenie
>27 lat

Oferowana przez nas usługa transportu i spedycji drogowej obejmuje cały proces organizacji i realizacji przewozu, zapewniając bezpieczną, skuteczną i efektywną realizację zlecenia klienta.

W szczególności obejmuje ona:

Planowanie tras

Planujemy trasy w sposób optymalny dla realizacji przewozu. Główne czynniki, które brane są pod uwagę w procesie planowania to odległość, czas podróży, warunki drogowe, ograniczenia i preferencje klienta.

Załadunek i rozładunek

Dzięki mobilnym wózkom widłowym, w jakie wyposażona jest cześć naszej floty, jesteśmy w stanie świadczyć usługi transportu obejmujące również załadunek czy rozładunek powierzonych nam towarów.

Monitorowanie transportu

Nasze auta wyposażone są w zawansowane systemy GPS, pozwalające na bieżącą komunikację z Centrum Operacyjnym. W trakcie transportu monitorujemy postęp podróży, zapewniając informacje o czasie przyjazdu, ewentualnych opóźnieniach czy zmianach w trasie.

Ubezpieczenie

Jako podmiot świadczący usługi transportu i spedycji posiadamy wymagane polisty OCP oraz OCS.

Spedycja

Jako spedytor jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej skomplikowany proces przewozu, dobierając odpowiedni tabor oraz przewoźników. Dbając o jakość świadczonych przez nas usług, integrujemy wokół naszej marki doświadczonych i sprawdzonych przewoźników.

Usługi

Spedycja morska

Oferowana przez nas usługa spedycji morskiej obejmuje następujące elementy:

Rezerwacja miejsca na statkach

Rezerwacja przestrzeni ładunkowej odpowiadającej ilości oraz właściwościom przewożonego towaru.

Negocjacja warunków przewozu

Negocjacja warunków przewozu uwzględniająca terminy, koszty, wymagania dotyczące ładunku oraz porty załadunku/rozładunku.

Dokumentacja celna i administracyjna

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji celnej i administracyjnej związanej z przewozem morskim. Usługa ta może obejmować przygotowanie deklaracji celnych, certyfikatów, faktur handlowych, listów przewozowych i innych dokumentów wymaganych przez organy celne.

Zarządzanie procesem transportu

Zarządzanie całym procesem transportu morskiego, w tym organizacja odbioru towaru od dostawcy, realizacja przewozu do portu, monitoring załadunku towaru na statek.

Monitorowanie i śledzenie

Jako spedytor zapewniamy monitorowanie i śledzenie przewożonego towaru na każdym etapie jego podróży. Może to obejmować systemy śledzenia GPS lub pozycjonowanie statku udostępniane przez armatora. Informacja o statusie przesyłki przekazywana jest klientowi.

Ubezpieczenia

Na życzenie klienta pełnimy funkcje doradcze w kwestiach związanych z ubezpieczeniem przesyłki morskiej, zapewniającą ochronę w przypadku potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

Rozładunek i dostawa w porcie docelowym

Po przybyciu statku do portu docelowego oferujemy koordynację procesu rozładunku towaru i dostawę do finalnego odbiorcy. Usługa może również obejmować formalności celne, składowanie towaru w porcie, załadunek na środki transportu lądowego lub kolejowego.

Usługi

Spedycja lotnicza

W ramach usługi spedycji lotniczej zapewniamy kompleksowe zarządzanie transportem towarów drogą lotniczą od miejsca nadania do miejsca docelowego.

Usługa spedycji lotniczej obejmuje:

Planowanie i rezerwacja

Zadaniem naszych specjalistów jest staranne zaplanowanie przewozu drogą lotniczą i rezerwacja miejsca w samolocie. Na tym etapie analizowane są wymagania klienta dotyczące terminów, tras, rodzaju towarów oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na przewóz.

Pakowanie i etykietowanie

Na życzenie klienta zapewniamy wsparcie w zakresie pakowania i etykietowania towarów zgodnie z wymaganiami linii lotniczych. Sprawdzamy również, czy towar jest odpowiednio zabezpieczony i dostosowany do przewozu lotniczego, zapewniając ochronę przed uszkodzeniami.

Transport lądowy

Organizujemy transport lotniczy w relacji „drzwi – drzwi” co w praktyce oznacza odbiór przesyłki z miejsca nadania, dostarczenie do lotniska wyjścia oraz dostawa do finalnego odbiorcy w miejscu docelowym.

Dokumentacja celna i administracyjna

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji celnej i administracyjnej związanej z przewozem lotniczym. Usługa ta może obejmować przygotowanie deklaracji celnych, certyfikatów, faktur handlowych, listów przewozowych i innych dokumentów wymaganych przez organy celne.

Monitorowanie i śledzenie przesyłek

Droga przewozu powierzonej nam przesyłki jest stale monitorowana, zapewniając informacje o statusie, lokalizacji i postępie dostawy towarów. Dzięki temu nasi klienci mają pełną kontrolę nad przewozem.

Usługi

Transport intermodalny

W ramach usługi transportu intermodalnego realizowanego własną flotą naczep zapewniamy kompleksową organizację przewozu do terminala intermodalnego, transport kolejowy, a następnie odbiór naczepy z terminala końcowego i dowóz do finalnego odbiorcy.

Usługa transportu intermodalnego obejmuje:

Odbiór towaru z miejsca załadunku

Na tym etapie transportu następuje załadunek towaru na naczepę przystosowaną do transportu intermodalnego, a następnie jej relokacja do terminala intermodalnego.

Transport kolejowy

Po dostawie do terminala naczepa, bez przeładunku, jest ładowana na dedykowany wagon kolejowy. Po sformowaniu całego składu (pociąg zabiera najczęściej 36 naczep samochodowych) następuje etap transportu kolejowego, który odbywa się według określonego rozkładu jazdy, co zapewnia przewidywalność czasu dostawy do terminala końcowego.

Rozładunek i dostawa do klienta

Po dotarciu do terminala końcowego naczepa wraz z ładunkiem odbierana jest przez nasz ciągnik siodłowy i dostarczana do finalnego odbiorcy zgodnie z wcześniej otrzymanymi instrukcjami.

Dokumentacja celna i administracyjna

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji transportu intermodalnego. Najczęściej są to: faktura, list przewozowy, dokumenty celne, jeśli stacja początkowa lub końcowa znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej.

Monitorowanie i śledzenie przewozu

Droga przewozu powierzonej nam przesyłki jest stale monitorowana na każdym etapie przewozu. Jest to możliwe dzięki instalacji lokalizatora GPS wewnątrz wykorzystywanej naczepy.

Usługi

Usługi dla e-commerce

Przyjęcie towaru, przechowywanie i zarządzanie zapasami

W ramach tej usługi zapewniamy przyjęcie towaru na stan, kontrolę jakości, dekompletację, paletyzację, przechowywanie zgodne z wymaganiami klienta. Usługa ta obejmuje również śledzenie stanu zapasów, monitorowanie dat ważności oraz zarządzanie rotacją towarów.

Obsługa zamówień

Przyjmujemy zamówienia od klientów, weryfikujemy i zajmujemy się ich przetwarzaniem. Pakujemy produkty naszych klientów, przygotowujemy etykiety i dokumenty niezbędne do wysyłki.

Wysyłka i dostawa

Organizujemy proces wysyłki zamówień, wybierając odpowiednie metody dostawy, przygotowując towar do wysyłki. Cały proces jest monitorowany, co umożliwia śledzenie statusu realizacji usługi dostawy. Wysyłki mogą być realizowane zarówno w paczkach, na paletach jak również LTL i FTL.

Obsługa zwrotów

Zajmujemy się obsługą zwrotów, przyjmując zwrócone produkty od klientów, sprawdzając ich stan i ponownie wprowadzając produkty do magazynu.

Integracja systemów IT

Integracja systemów IT w logistyce e-commerce odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania procesów operacyjnych, zarządzania zamówieniami i dostawami. Dlatego też wybór dostawcy oprogramowania WMS poprzedzony został wielomiesięczną wnikliwą analizą rynku i dostępnych narzędzi. Nasz system zaspakaja potrzeby liderów rynku e-commerce, oferując niezbędną funkcjonalność w obszarze zarządzania gospodarką magazynową, jak również pełną integralność z systemami klientów.

Usługi

Agencja celna

Usługi celne są szczególnie ważne w międzynarodowym handlu, gdzie przepływ towarów między różnymi krajami podlega wielu przepisom, procedurom i kontrolom celno-administracyjnym. Nasi specjaliści są do dyspozycji klientów i służą pomocą w przestrzeganiu tych przepisów, minimalizacji ryzyka błędów, optymalizacji kosztów oraz sprawnym przepływie towarów przez granice.

Usługi agencji celnej obejmują:

Doradztwo celne

Doświadczony zespół agentów celnych świadczy usługi doradcze w zakresie przepisów celnych, procedur przywozu i wywozu towarów, wymaganych dokumentów, stawek celnych, podatków czy zasad obowiązujących w obrocie międzynarodowym.

Dokumentacja celna

Przygotowywanie i składanie deklaracji celnych oraz innych dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy, takich jak faktury handlowe, listy przewozowe, certyfikaty pochodzenia towarów itp. W ramach tej usługi dokonujemy również legalizacji Świadectw pochodzenia EUR 1 i A.TR.

Opłaty należności celno-skarbowych

Świadczone przez nas usługi celne obejmują także obliczanie stawek celnych, podatków importowych, opłat celno-administracyjnych i innych należności, a następnie opłacanie ich w imieniu klienta umożliwiając w ten sposób odroczenie płatności, wykorzystując do tego celu posiadane przez nas gwarancje celne.

Zarządzanie procedurami celnymi

Nasi eksperci celni mogą pomagać w zarządzaniu procedurami celno-administracyjnymi, takimi jak procedura uproszczona, procedury uszlachetnienia, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą czy odprawy czasowej, aby zminimalizować formalności celne i przyspieszyć przepływ towarów.

Usługa INTRASTAT

Ta usługa dedykowana jest klientom, którzy prowadzą wymianę towarów z Państwami Unii Europejskiej i przekroczyli próg statystyczny. W ich imieniu sporządzamy deklaracje INTRASTAT.

Reklamacje celne

W przypadku jakichkolwiek sporów, błędów lub problemów związanych z cłem, nasi agenci mogą reprezentować klientów w reklamacjach celnych i pomagać w rozwiązywaniu tych kwestii.

Usługi

Skład celny

Usługa składu celnego ma na celu umożliwienie przechowywania towarów, które przekroczyły granicę, ale jeszcze nie zostały ostatecznie odprawione celnie. Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym tak długo jak przebywają one w magazynie. Klient nie musi uiszczać cła, podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Dodatkowo przy wprowadzeniu towarów do składu celnego nie jest wymagane złożenie pełnej dokumentacji celnej.

Przechowywanie towarów

Magazyn celny służy do przechowywania towarów, które zostały wprowadzone na polski obszar celny, ale jeszcze nie zostały ostatecznie dopuszczone do obrotu.

Termin przechowywania

Czas pozostawania towarów pod procedurą składu celnego jest nieograniczony. To klient decyduje kiedy jego towar zostanie dopuszczony do obrotu.

Zwyczajowe czynności

Towary objęte procedurą składu celnego mogą być poddane zwyczajowym czynnościom mającym na celu zachowanie tych towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji albo odsprzedaży.

Usługa składu celnego jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy towar musi być przechowywany przed podjęciem decyzji co do dalszego przeznaczenia, takiego jak reeksport, podział partii towaru, wykorzystanie w produkcji czy inne operacje. Magazyn celny umożliwia przedsiębiorstwom optymalizację procesów celnych oraz pełniejszą kontrolę kosztów.

Kontakt

MCG EastBridge sp. z o.o.

ul. Lipowa 36
PL 69-200 Sulęcin

KRS: 0000832525
NIP: 4290082579
REGON: 385708404

Centrala

ul. Lipowa 36
PL 69-200 Sulęcin

Oddział

ul. Podłęże 451A
PL 32-003 Podłęże